JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Efternavn

Beskrivelse Brugerens efternavn(e). Må ikke indeholde brugerens mellemnavn(e)
#værdier Singulær
Tilladte værdier Alle gyldige efternavne. Evt. som registreret hos cpr
Semantik
Eksempler Hansen
Typisk Anvendelse Personalisering
LDAP-navn sn
WAYF-status MUST
Noter cn kan benyttes til at indeholde brugerens fulde navn inkl. mellemnavn(e)

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here