JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Niveau af autenticitetssikring

Beskrivelse Beskriver det sikkerhedsniveau hvorpå hjemmeorganisationen (IdP'en) garanterer en brugers identitet.
#værdier Singulær
Tilladte værdier Attributen kan have værdierne '1', '2', '3' eller '4' defineret i IT- og Telestyrelsens Vejledning vedrørende niveauer af autenticitetssikring
Eksempler 2
Typisk Anvendelse Autorisation
LDAP-navn eduPersonAssurance
WAYF-status MUST
Noter

Eksempler på de forskellige niveauer:

  1. En bruger, der selv opretter en konto og angiver brugernavn og password via hjemmeside
  2. Brugerens identitet er bekræftiget ved personlig fremmøde
  3. Eksempler på dette niveau kan være digital signatur (OCES) eller bankernes netID.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here