JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Brugerens nationale unikke ID

Beskrivelse Denne attribut indeholder et nationalt defineret unikt person-ID.
Værdier Multipel
Tilladte værdier Værdier af denne attribut har formen: urn:mace:terena.org:schac:personalUniqueID:<country-code>:<idType>:<idValue>, hvor
  • <country-code> er den 2-bogstavskode der indentificerer landet, som defineret i ISO 3166-standarden;
  • <idType> er typen af ID (fx CPR). Hvert lands tilladte værdier er defineret i TERENA URN registry;
  • <idValue> indeholder værdien.
Semantik
Eksempler urn:mace:terena.org:schac:personalUniqueID:dk:CPR:0101801234
Typisk anvendelse Autentifikation, personalisering
LDAP-navn schacPersonalUniqueID
WAYF-status MAY
Noter Denne attribut erstatter norEduPersonNIN til udveksling af cpr-numre. Bør ikke udveksles medmindre det er absolut nødvendigt i henhold til den danske persondatalovgivning. Og kun databehandlere som handler på vegne af det offentlige, må modtage attributten.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here