JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

ERFA-møde III

Tid: Tirsdag den 31. maj kl. 10-16

Sted: Københavns Universitet, Frue Plads, Auditorium 1

Kontakttelefonnummer: 3121 6152

Dagsorden udvikles herunder og på den her FirePad-side. Foreløbigt foreslåede punkter:

 • Nyt siden sidst (nyt om tjenester og trafik, hub-ud-af-interføderationer, bordet rundt)
  • Problem 1: ...
  • Problem 2: ...
  • Problem 3: ...
 • Forventningsafstemning: Time Recovery Objective = ? (-> input til beredskabsplan, management)
 • Status HSM-projekt, herunder skift af nøgle/certifikat [Finn, WAYF]
 • Status for ny drift-opsætning, WAYF [Finn, WAYF]
 • Ny discovery-tjeneste på vej [Mads, WAYF]
 • WAYFs arkitekturstrategi: status, ideer og kommentarer [David, WAYF]
 • Feedback: orientering [David, WAYF]
 • Værktøjskasse til fejlfinding [Mikkel, WAYF]
 • Tilstrækkeligt surhedsniveau (aggressiv frafiltrering af brugere med forkerte/manglende værdier)?
 • GNOMIS: status [David, WAYF]
 • ISEC student-verifikation, eduGAIN, status vedr. UNI•Login [David, WAYF]

Tilmelding sker via Doodle.

Frokost serveres kl. 12.30.

Hvert punkt får i udgangspunktet 20 minutters behandling. Behandlingstiden justeres efter behov.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here