JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Brug af NemLog-in via WAYF

Denne howto henvender sig til offentlige institutioner/offentlige myndigheder som gerne vil lave tjenester der kan tilgås via NemLog-in.

WAYF har lavet en opkobling til NemLog-in, som kan bruges af den enkelte myndighed/institution hvis Digitaliseringsstyrelsen vurderer at myndigheden/institutionen kan godkendes som myndighed.

Den enkelte myndighed skal derfor underskrive en aftale om Vilkår for anvendelse af den fællesoffentlige log-in-løsning

Yderligere information om NemLog-in kan findes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside om NemLog-in

WAYF vil derefter være til rådighed som sparringspartner i forbindelse med opkoblingen at jeres tjeneste på samme vilkår som WAYF sparrer med alle andre tjenesteleverandører i WAYF.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here