JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Udarbejdelse af formålsbeskrivelse

Formål

Alle tilsluttede tjenester skal udarbejde en kort beskrivelse af tjenestens formål (jf. punkt 12 i kontrakten for tjenesteudbydere (pdf-format)).

Med henblik på efterlevelse af kravet i Persondataloven om proportionalitet mellem formål og mængden af udleverede persondata forhandles denne mængde med WAYF-sekretariatet på baggrund af tjenestens formål.

Formålsbeskrivelsen skal passe ind i skabelonen herunder, som udgør den tekst som brugerne præsenteres når de spørges om samtykke til udlevering af personoplysningerne til tjenesten.

Den samlede formålstekst bør ikke være længere end 250 tegn – svarende til den grønne tekst herunder.

WAYF-sekretariatet er gerne behjælpeligt med udformningen af den korte tekst.

Teksten skal foreligge på både dansk og engelsk.

Skabelon for formålsbeskrivelse

Du er ved at logge ind på tjenesten <TJENESTENAVN>.

Formålet med <TJENESTENAVN>  er <FORMÅL>.

<TJENESTENAVN> kræver at nedenstående oplysninger overføres fra <INSTITUTIONSNAVN>.

Vil du acceptere dette?


You are about to log into the service <SERVICE NAME>.

The purpose of <SERVICE NAME> is <PURPOSE>.

<SERVICE NAME> requires that your personal information (see below) be transferred from <INSTITUTION NAME>.

Do you accept this?

Eksempel på formålsbeskrivelse

Du er ved at logge ind på tjenesten CLARIN.

Formålet med CLARIN er at at give humanistiske og samfundsvidenskabelige forskere personificeret adgang til en dansk platform for sprog-ressourcer, værktøjer og notifikationer.

CLARIN kræver at nedenstående oplysninger overføres fra Wayf Orphanage Idp.

Bruger-ID hos hjemmeorganisationen
Kaldenavn
Fornavne
Efternavn
Primær tilknytning
E-mailadresse
Hjemmeorganisationens entydige ID (domænenavn)

Vil du acceptere dette?


You are about to log into the service CLARIN.

The purpose of CLARIN is to provide researchers in the humanities and social sciences personalised access to a Danish platform for language ressources, tools, and notifications.

CLARIN requires that the information below be transferred from Wayf Orphanage Idp.

Person's principal name at his home organization
Common name
Given name
Surname 
Primary affiliation
E-mail
Home organisation domain name

Do you accept this?

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here