JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Design af log-in-sider til tjenester

Listen over institutioner som er tilsluttet WAYF, ændres med tiden. Flere institutioner bliver løbende tilsluttet, og nogle institutioner skifter måske navn i forbindelse med fusioner og andet.

Et typisk log-in hos en tjeneste vil derfor referere til WAYF-siden, hvor brugeren kan vælge sin hjeminstitution. Se eksemplet WAYFs samtykkeadministration.

WAYF opfordrer de tjenester der er tilsluttet WAYF, til at bruge ikoner fra WAYF's grafikbibliotek som log-in-knap. Et godt eksempel er Ordbogen.com.

Hvis man har to forskellige log-inmetoder, eksempelvis WAYF og en lokal brugerbase, opfordrer WAYF til at man synliggør dette med to adskilte log-in-ikoner.

For at tjenesterne ikke selv skal opdatere lister over tilknyttede institutioner, vedligeholder WAYF én autoritativ liste over institutioner der er tilsluttet WAYF, på https://wayf.wayf.dk/module.php/wayf/idpTilTjeneste.php

Ønsker en tjeneste at brugerne kan vælge deres institution direkte på tjenestens hjemmeside, er dét faktisk muligt, ved hjælp af såkaldt scoping eller af WAYFs institutions-proxy BIRK.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here