JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

IT-sikkerhedskampagne

I forbindelse med implementeringen af DS-484 på Syddansk Universitet er der udarbejdet et omfattende informations- og undervisningsmateriale vedrørende IT-sikkerhed. Udarbejdelsen af information til slutbrugere har været en naturlig del af dette arbejde.

Indhold

Materialet består af to dele. Der er guidelines til slutbrugere om, hvordan man skal agere i en række situationer, som vedrører sikker adfærd med computeren. Dette materiale omhandler bl.a. andet antivirus, omgang med passwords, phishing social engineering og en lang række andre emner. Undervisningsmaterialet er modulært opbygget, således at det er let at tilføje nye sprogvarianter og emner, man ønsker at behandle. Emnerne er alle generaliseret, således at materialet ikke er institutionsspecifikt. Desuden er der en quiz, man kan tage, hvorefter scoren bliver gemt. Man kan tage quizzen flere gange, indtil man opnår en score, der er tilfredstillende. Scoren bliver gemt og kan, hvis det ønskes, bruges som grundlag for at give adgang til eller spærre for services, indtil en tilfredstillende testscore er opnået.

Økonomi

Det har kostet ca. 100.000 kr at få udarbejdet og implementeret undervisningsmaterialet. På SDU har man valgt, at adgangskontrollen skulle være via WAYF.

Konsekvensberegning

Alle institutioner er i gang med at implementere DS-484. Hvis vi forudsætter, at: 1) et tilsvarende arbejde skal udføres på andre institutioner, og 2) udviklingsprisen vil være ca. den samme, så kan hver institution, der er tilknyttet WAYF, spare 100.000 kr. Dette vil alene på universitetsområdet give en besparelse på 100.000 kr. *8 - 100.000 kr. = 700.000 kr.

Hvis vi forudsætter, at det koster 50.000 kr i udviklingstid at få en institution på WAYF, indebærer alene denne adgang en nettogevinst på +50.000 kr. Skulle der være uhensigtsmæssigheder i materialet, vil der stadig være god luft i forhold til at optimere dette til fælles brug. Jo flere IdP'ere, der tilsluttes WAYF, jo større er det økonomiske rationale for forsknings- og undervisningssektoren.
download case

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here