JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Dansk Reklamefilm på WAYF

Tjenesten Dansk Reklamefilm giver forskere og studerende ved Danmarks læreanstalter adgang til en database med ca. 50.000 reklamefilm. Det drejer sig om ca. 3.500 danske biografreklamer fra perioden 1955-1995 og reklamefilm vist på TV2 fra 1988 frem til dags dato.

Adgang til tjenesten kræver, at brugerens læreanstalt har indgået særlig reklamelicensaftale med Copydan via Statsbiblioteket.

Filmene udleveres via download i formatet MPEG2. I filmen er indsat vandmærke med oplysninger om, hvem filmen er udstedt til. Det er kun denne person, som har rettighed til at anvende filmen.

Autorisation, autentifikation og vandmærke

For at udstede en reklamefilm til en bruger skal Statsbiblioteket vide, at brugeren kommer fra en institution, som har indgået aftale med Copydan. Statsbiblioteket skal kende brugerens navn og organisatoriske tilhørsforhold til indskrivning i vandmærket. Brugere skal tjekkes årligt, om de stadig har det rette organisatoriske tilhørsforhold. Dvs. der er ikke adgang for tidligere studerende og ansatte.

Med WAYF kan ovenstående nemt realiseres.

Før WAYF var følgende løsningsmodel på bordet: En bruger skal udfylde en blanket og ansøge om at benytte tjenesten. Statsbiblioteket behandler blanketten og registrerer brugeren i Dansk Reklamefilms brugerregister. Behandlingen består i at tjekke, om brugeren kommer fra en institution, som er tilmeldt servicen, og om det er sandsynligt, at brugeren har et tilhørsforhold til institutionen. Der udstedes et tidsbegrænset certifikat til brugeren, som brugeren skal installere i sin browser. Herefter kan brugeren tilgå tjenesten, fordi Dansk Reklamefilm tjekker, om brugeren har det rette certifikat, før film frigives til download. Når certifikatet udløber efter fx et år, skal brugeren ansøge på ny.

Ovenstående løsningsmodel er dyr, dels fordi den kræver manuel behandling fra både bruger- og tjenestesiden, dels fordi blanket-arbejdsgangen begrænser udbredelsen af servicen, da mange brugere ikke gider den slags.

Omkostninger ved manuelt vedligeholdt brugerregister

Det antages, at tjenesten har en årlig interesse for 1000 brugere.

På tjenestesiden vil blanketbehandling, udstedelse af certifikat og hjælp til hver bruger tage ca. et kvarter. For 1000 årlige brugere er det ca. 250 timer årligt. Med en timepris på 500 kr. er det 125.000 kr. årligt

På brugersiden vil blanketudfyldning, underskrift af institutionsleder og installation tage ca. en 1 time. For 1000 brugere er det 1000 timer årligt. Med en timepris på 500 kr. er det 500.000 kr. årligt.

Download case

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here