JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Change Advisory Board

DeIC stiller tjenester og infrastruktur til rådighed for sine medlemmer, herunder WAYF.

For at udvikle og drive WAYF i overensstemmelse med best-practice og ønsker og prioriteter hos aftagerne af tjenesten ønsker DeICs bestyrelse, som ansvarlig for WAYF, at modtage råd og indstillinger fra WAYF Change Advisory Board (CAB) angående udvikling og drift af WAYF.

Formålet med nedsættelsen af WAYF-CABen er at levere indstillinger til DeICs bestyrelse, som afspejler aftagernes og øvrige interessenters (eksempelvis Styrelsen for IT og Læring (STIL), Digitaliseringsstyrelsen) ønsker og behov til drift og udvikling af nye funktionaliteter.

For at man kan sikre kontinuitet og stabil drift og udvikling, gøres det i samarbejde med den daglige ledelse af DeIC, der også kan bidrage til gruppens arbejde.

WAYF Change Advisory Board (“CAB”) har i 2014 arbejdet med udvikling af økonomi-modeller og organisering, uden kommissorium. Primo 2015 blev kommissorium og forretningsorden vedtaget, hvorefter referaterne offentliggøres i henhold til forretningsordenen.

Referater fra WAYF-CAB-møderne

Ingen godkendte referater endnu.

Medlemmer af CAB'en

 • Bo Kolbøl, Copenhagen Business School (Universiteterne)
 • Bo Öhrström, Kulturstyrelsen (Kulturministeriet)
 • Henrik Ejby Bidstrup, IT-Universitet i København (Universiteterne)
 • Jacob Harder, STIL (Undervisningsministeriet)
 • Christian Ertmann-Christiansen, Det Kongelige Bibliotek (Kulturministeriet)
 • Jacob-Steen Madsen, University College Syd (University Colleges)
 • Mikael Møller Hansen, Aalborg Universitet (Universiteterne)

Mødedatoer, 2015

 • WAYF-CAB-møde nr. 6: 19. januar
 • WAYF-CAB-møde nr. 7: 27. april
 • WAYF-CAB-møde nr. 8: 14. august
 • WAYF-CAB-møde nr. 9: 26. oktober

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here