JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Definition af samtykke

Hvad er et samtykke?

Et samtykke er en frivillig accept fra en person om at de oplysninger der indhentes om personen, må behandles. Accepten skal indhentes hos personen forud for behandlingen af data, og det skal fremgå hvilke oplysninger der behandles, og af hvem oplysningerne behandles.

Samtykket skal være specifikt. Det betyder at samtykket skal være konkretiseret på en måde så det klart og utvetydigt fremgår hvad der gives samtykke til.

Samtykket skal tydeligt angive hvilke oplysninger der må behandles, af hvem, og til hvilke formål.

Det er afgørende at den person der giver samtykket, er fuldt ud klar over hvad samtykket indebærer.

Et samtykke kan indhentes via en elektronisk formular, fx med digital signatur, eller ved et reglement som brugerne skal acceptere før de får adgang til tjenesten. Den registrerede kan tilbagekalde sit samtykke. Det betyder at den behandling af oplysninger som der er givet samtykke til, ikke må finde sted fremover.

Det er vigtigt at holde sig for øje at brugerens samtykke giver hjemmel til behandling, men ikke hjemmel til at omgå persondatalovens sikkerhedskrav. Persondatalovens sikkerhedskrav kan ikke gradbøjes selvom der er givet samtykke.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here