JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Nyheder 2011

Google Apps og Live@edu tilsluttet WAYF

Google Apps og Live@edu tilsluttet WAYF som tjenester. Institutioner der ønsker mere information om dette, kan kontakte Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

Fashion Accelerator Branding tilsluttet WAYF

I dag er Fashion Accelerator Branding koblet som tjeneste i WAYF.

UC Lillebælt tilsluttet WAYF

UC Lillebælt bruger nu WAYF som login til deres fronter-installation og benytter derigennem den SingleSignOn-funktionalitet WAYF udbyder.

AULA tilsluttet WAYF

AULA er koblet på WAYF og benytter derigennem den SingleSignOn-fordel WAYF giver til andre services.

Brugen af rollebaseret adgangskontrol

Brugen af rollebaseret adgangskontrol, hvor brugeren får adgang i kraft af hvad eller hvem hun er, steg kraftigt i omfang i 2010. WAYF er derfor vokset kraftigt, både hvad antallet af tilsluttede tjenester (p.t. ca. 50) angår og antallet af institutioner (p.t. ca. 100). På tjenestesiden er det interessant at der både ses kommercielle og ikke-kommercielle tjenester, tjenester som deles på tværs af institutioner, og tjenester som normalt opfattes som 'interne', eksempelvis et universitets-CMS-system.

Også på institutionssiden voksede WAYF kraftigt i 2010 og tæller nu universiteterne, professsionshøjskolerne, folkeskolerne (Unilogin) og en stor del af gymnasierne. Dertil kommer en række andre tilslutninger, hvoraf én har tiltrukket sig særlig opmærksomhed: tilslutningen til NemLog-in. WAYF agerer it-leverandør af forbindelse til NemLog-in for de institutioner som af SKAT får tildelt betegnelsen 'myndighed' – hvilket blandt andet omfatter universiteterne, som allerede er begyndt at udnytte WAYF-forbindelsen til NemLog-in til at supplere egne login-tjenester med den stærke autentificering som NemLog-in tilbyder (NemID).

Det nordiske eID-føderationssamarbejde, Kalmar2, blev allerede idriftsat i efteråret 2009. En fokuseret modningsproces af operationelle procedurer, management m.v. blev gennemført i 2010 med WAYF som tovholder, hvorefter WAYF fik tildelt det formelle ansvar for driften af Kalmar2. Der er nu høstet praktiske erfaringer både med udbredelse af tjenester i Kalmar2 og institutionernes varierende attributleverancer (hvert land har forskellige interne regler), hvoraf mange erfaringer genbruges i arbejdet med den store europæiske pendant, eduGAIN.

Géant3, det fælleseuropæiske forskningsnets-udviklingsprojekt, har WAYF som deltager i opgaverne omkring udvikling af føderationsteknologier. To områder har haft WAYF som 'task leader': transparent indsamling af attributter fra flere institutioner og brugerdrevet institutionsvalg baseret på geo-information. Ét af resultaterne er systemet 'Corto', som siden er blevet videreudviklet og idriftsat af SURFnet, det hollandske forskningsnet. Også WAYF selv vil i løbet af 2011 idriftsætte Corto, som giver nye muligheder for teknisk samspil med andre eID-føderationer.

WAYF er medlem af programkommitéen for TERENA's årlige netværkskonference og har holdt adskillige foredrag ved møder og konferencer, herunder eduCAUSE (www.educause.edu), TERENA (www.terena.org), EUNIS (www.eunis.org), EEMA (www.eema.org), APAN (www.apan.net).

Et samarbejde blev i 2010 etableret med det tyske Fraunhofer-institut vedrørende videreudvikling af WAYF's brugergrænseflade. Ændringerne blev dokumenteret, fremlagt internationalt og siden sat i drift. Grænsefladen vil løbende, men konservativt, blive justeret over tid efterhånden som erfaringer indsamles og behandles.

En selvbetjeningsløsning blev ved årets udgang sat i drift således at både tjenester og institutioner på egen hånd kan tilslutte sig testmiljøet helt uden indblanding fra WAYF's side. Det har på markant vis øget hastigheden for tilslutning og bryder dermed den ellers lineære sammenhæng mellem antallet af tilslutninger og mængden af interne opgaver hos WAYF.

Install-fester, hvor institutioner og tjenester kan møde op til fysiske møder og modtage eksperthjælp til oprettelse af forbindelse til WAYF, er også blevet vel modtaget – omkring 15 opkoblinger er blevet oprettet ved tre arrangementer i løbet af 2010.

Endelig har WAYF udarbejdet høringssvar og bistået med udvikling af lignende systemer, både i Danmark og i Spanien, ligesom WAYF har 'opsamlet' og videreformidlet nyudviklet kode til systemintegration for på den måde at kunne leve op til mottoet på sin A5-folder: 'WAYF – den digitale genbrugsstation'.

Tjenesten SurveyXact tilsluttet WAYF

SurveyXact, en tjeneste til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, er tilsluttet WAYF.

Tilsluttede institutioner

Sundhedsstyrelsen er tilsluttet WAYF.

Sundhedsstyrelsens bibliotek tilsluttet WAYF.

Vejdirektoratets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Statsministeriets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Rigsadvokatens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærds bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bibliotek er tilsluttet WAYF.

Kulturarvsstyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Konkurrencestyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Forsvarets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Folketingets Ombudsmands bibliotek er tilsluttet WAYF.

Energistyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

DCISM's bibliotek er tilsluttet WAYF.

Danmarks Meteorologiske Instituts Bibliotek er tilsluttet WAYF.

Banedanmarks Bibliotek er tilsluttet WAYF.

AKF’s Bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Administrative Bibliotek er tilsluttet WAYF.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here