JA T3 Framework

Fast. Flexible. Powerful

Kontakt

Nyheder

WAYF søger projektleder

WAYF søger projektleder med innovationstrang – læs opslaget på: http://www.bibliotekogmedier.dk/om-os/job.

SimpleSAMLphp passed the Kantara Initiative SAML 2.0 Full-Matrix Interoperability Testing

SimpleSAMLphp, used as co-developed by WAYF, has passed the Kantara Initiative SAML 2.0 Full-Matrix Interoperability Testing.

Nye og kommende forskningsnet

21. april afholdt Verdensbanken og Internet2 (det amerikanske forskningsnet) et dagslangt møde om nye og kommende forskningsnet. Mødet fokuserede på opbygningen af netværk som infrastruktur. Næste skridt bliver opbygning af infrastruktur til systemintegration og deling af tjenester: eID-føderationer. Vi håber at kunne være behjælpelige ...

WAYF medarrangør af Digitaliseringskonferencen 2011

WAYF deltog som medarrangør blandt >1000 deltagere på Digitaliseringskonferencen i Århus 6.-7. april. I konferencefolderen var WAYF's debatoplæg trykt:

Det offentlige er tvunget til at lede vejen for deling og genbrug af både tjenster og data. Uanset om det er applikationer, login-tjenester eller datagrundlag, har vi ikke råd til andet.

Enhver som genopfinder den dybe tallerken, bør forklare offentligt hvorfor det er nødvendigt – og hvad prisen er. Samtidigt skal det tydeliggøres hvor og hvordan nye løsninger genbruger eksisterende systemer, data og infrastruktur – og hvor meget der spares. Det må ikke opfattes som opfordring til millimeterpræcise opmålinger af alt hvad vi foretager os, tværtimod, for dét har vi ikke tid til. Men gode slag på tasken og en klar bevidsthed om at vi må gøre alt for ikke at duplicere andres løsninger, er en nødvendighed.

Alle data som det offentlige ligger inde med, må gøres frit tilgængelige, så de kan genbruges. Selv følsomme personoplysninger må og skal genbruges. Når man betragter prisen for at sikre dem, har vi ikke råd til andet en genbrug. Dertil kommer at risikoen for misbrug mindskes når data opbevares færre forskellige steder. Der er betryggende svar på både de juridiske og tekniske aspekter af sagen.

Åbne kravspecifikationer er åbentlyst nødvendige og én del af ligningen. Brugen af åbne grænseflader og åbne standarder en anden. Resultatet giver sig selv: mulighed for at spare både tid, sved og penge.

WAYF participated in the 4th STORK Industry Partner Meeting

On the 17th of March 2011 WAYF participated in the 4th STORK Industry Partner Meeting.

WAYF attended the first general assembly of SSEDIC

WAYF attended the first general assembly of SSEDIC, Scoping the Single European Digital Identity Community in Leuven, Belgium on the 15th of March 2011. WAYF is an 'associate partner' to SSEDIC, which is sponsored by the European Commission to help framing eID initiatives as part of the 2020 plan.

WAYF presented on inter-federation

WAYF (David Simonsen) presented on inter-federation at the EEMA conference in Leuven, Belgium on the 17th of March.

WAYF's gevinstberegner RASMUS

Præsentation af WAYF's gevinstberegner RASMUS, som kan estimere den økonomiske fordel ved at være en del af WAYF føderationen, kan hentes her.

WAYF optaget som 'associate partner' i SSEDIC Thematic Network for Universal eID

WAYF er blevet optaget som 'associate partner' i SSEDIC Thematic Network for Universal eID, et projekt som er støttet af CIP – EU-kommissionens IT Policy Support-program.

Bibliotek.dk tilsluttet WAYF

En af Danmarks mest besøgte hjemmesider, www.bibliotek.dk, er nu tilsluttet WAYF, således at man nu kan logge ind på siden med sit institutions-login.
Bibliotek.dk's loginside giver også mulighed for at benytte NemLog-in (og dermed NemID). Også forbindelsen til NemLog-in oprettes via WAYF.

Google Apps og Live@edu tilsluttet WAYF

Google Apps og Live@edu tilsluttet WAYF som tjenester. Institutioner der ønsker mere information om dette, kan kontakte Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen. .

Fashion Accelerator Branding tilsluttet WAYF

I dag er Fashion Accelerator Branding koblet som tjeneste i WAYF.

UC Lillebælt tilsluttet WAYF

UC Lillebælt bruger nu WAYF som login til deres fronter-installation og benytter derigennem den SingleSignOn-funktionalitet WAYF udbyder.

AULA tilsluttet WAYF

AULA er koblet på WAYF og benytter derigennem den SingleSignOn-fordel WAYF giver til andre services.

Brugen af rollebaseret adgangskontrol

Brugen af rollebaseret adgangskontrol, hvor brugeren får adgang i kraft af hvad eller hvem hun er, steg kraftigt i omfang i 2010. WAYF er derfor vokset kraftigt, både hvad antallet af tilsluttede tjenester (p.t. ca. 50) angår og antallet af institutioner (p.t. ca. 100). På tjenestesiden er det interessant at der både ses kommercielle og ikke-kommercielle tjenester, tjenester som deles på tværs af institutioner, og tjenester som normalt opfattes som 'interne', eksempelvis et universitets-CMS-system.

Også på institutionssiden voksede WAYF kraftigt i 2010 og tæller nu universiteterne, professsionshøjskolerne, folkeskolerne (Unilogin) og en stor del af gymnasierne. Dertil kommer en række andre tilslutninger, hvoraf én har tiltrukket sig særlig opmærksomhed: tilslutningen til NemLog-in. WAYF agerer it-leverandør af forbindelse til NemLog-in for de institutioner som af SKAT får tildelt betegnelsen 'myndighed' – hvilket blandt andet omfatter universiteterne, som allerede er begyndt at udnytte WAYF-forbindelsen til NemLog-in til at supplere egne login-tjenester med den stærke autentificering som NemLog-in tilbyder (NemID).

Det nordiske eID-føderationssamarbejde, Kalmar2, blev allerede idriftsat i efteråret 2009. En fokuseret modningsproces af operationelle procedurer, management m.v. blev gennemført i 2010 med WAYF som tovholder, hvorefter WAYF fik tildelt det formelle ansvar for driften af Kalmar2. Der er nu høstet praktiske erfaringer både med udbredelse af tjenester i Kalmar2 og institutionernes varierende attributleverancer (hvert land har forskellige interne regler), hvoraf mange erfaringer genbruges i arbejdet med den store europæiske pendant, eduGAIN.

Géant3, det fælleseuropæiske forskningsnets-udviklingsprojekt, har WAYF som deltager i opgaverne omkring udvikling af føderationsteknologier. To områder har haft WAYF som 'task leader': transparent indsamling af attributter fra flere institutioner og brugerdrevet institutionsvalg baseret på geo-information. Ét af resultaterne er systemet 'Corto', som siden er blevet videreudviklet og idriftsat af SURFnet, det hollandske forskningsnet. Også WAYF selv vil i løbet af 2011 idriftsætte Corto, som giver nye muligheder for teknisk samspil med andre eID-føderationer.

WAYF er medlem af programkommitéen for TERENA's årlige netværkskonference og har holdt adskillige foredrag ved møder og konferencer, herunder eduCAUSE (www.educause.edu), TERENA (www.terena.org), EUNIS (www.eunis.org), EEMA (www.eema.org), APAN (www.apan.net).

Et samarbejde blev i 2010 etableret med det tyske Fraunhofer-institut vedrørende videreudvikling af WAYF's brugergrænseflade. Ændringerne blev dokumenteret, fremlagt internationalt og siden sat i drift. Grænsefladen vil løbende, men konservativt, blive justeret over tid efterhånden som erfaringer indsamles og behandles.

En selvbetjeningsløsning blev ved årets udgang sat i drift således at både tjenester og institutioner på egen hånd kan tilslutte sig testmiljøet helt uden indblanding fra WAYF's side. Det har på markant vis øget hastigheden for tilslutning og bryder dermed den ellers lineære sammenhæng mellem antallet af tilslutninger og mængden af interne opgaver hos WAYF.

Install-fester, hvor institutioner og tjenester kan møde op til fysiske møder og modtage eksperthjælp til oprettelse af forbindelse til WAYF, er også blevet vel modtaget – omkring 15 opkoblinger er blevet oprettet ved tre arrangementer i løbet af 2010.

Endelig har WAYF udarbejdet høringssvar og bistået med udvikling af lignende systemer, både i Danmark og i Spanien, ligesom WAYF har 'opsamlet' og videreformidlet nyudviklet kode til systemintegration for på den måde at kunne leve op til mottoet på sin A5-folder: 'WAYF – den digitale genbrugsstation'.

Tjenesten SurveyXact tilsluttet WAYF

SurveyXact, en tjeneste til at gennemføre spørgeskemaundersøgelser, er tilsluttet WAYF.

Tilsluttede institutioner

Sundhedsstyrelsen er tilsluttet WAYF.

Sundhedsstyrelsens bibliotek tilsluttet WAYF.

Vejdirektoratets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Statsministeriets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Rigsadvokatens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærds bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs bibliotek er tilsluttet WAYF.

Kulturarvsstyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Konkurrencestyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

Forsvarets bibliotek er tilsluttet WAYF.

Folketingets Ombudsmands bibliotek er tilsluttet WAYF.

Energistyrelsens bibliotek er tilsluttet WAYF.

DCISM's bibliotek er tilsluttet WAYF.

Danmarks Meteorologiske Instituts Bibliotek er tilsluttet WAYF.

Banedanmarks Bibliotek er tilsluttet WAYF.

AKF’s Bibliotek er tilsluttet WAYF.

Det Administrative Bibliotek er tilsluttet WAYF.

WAYF Blog

WAYF har sat en blog i søen som en af WAYF's kommunikationskanaler. Her vil der blive diskuteret og fremlagt tanker omkring føderationsarbejde m.m. Se mere på http://blog.wayf.dk.

Base64-indkode attributværdier ikke længere et krav

Pr. 1. november er det ikke længere påkrævet at base64-indkode attributværdier som udveksles med WAYF. Dette har først og fremmest betydning for nye tjenester og nye institutioner, som dermed ikke skal opsætte base64-indkodning af attributværdier. Eksisterende tjenester og institutioner kan få fjernet base64-indkodningen af attributværdier ved henvendelse til WAYF-sekretariatet.

WAYF har hidtil anset base64-indkodning af attributværdier som nødvendigt for at sikre en gnidningsløs drift på tværs af forskellige platforme, da ikke alle platforme koblet til WAYF-infrastrukturen har understøttet UTF-8. I takt med opdatering til nye platforme, som alle understøtter UTF-8, er base64-indkodningen ikke længere påkrævet, hvorfor kravet nu fjernes.

Professionshøjskolen Metropols intranet tilsluttet WAYF

Professionshøjskolen Metropol har sat deres intranet på WAYF. Det betyder at man nu har web SingleSignOn til diverse ressourcer som er hægtet på WAYF fra en fælles portal. Der arbejdes på at hægte diverse andre ressourcer på WAYF som bruges af Metropol, så man kan benytte dem med intranettet som startpunkt.

WAYF – Where Are You From
Asmussens Allé, bygning 305
2800 Kgs. Lyngby

www.wayf.dk
sekretariat@wayf.dk

line
You are here