Brug af WAYFs QA-miljø

Ved siden af sit produktionsmiljø har WAYF også et kvalitetssikringsmiljø. Her kører der som regel en nyere udgave af WAYFs føderationsplatform end den udgave som bruges i produktionsmiljøet, ofte med ny eller ændret funktionalitet. Hvis man som slutbruger af WAYF ønsker at afprøve pilotfunktionalitet som kun er tilgængelig i kvalitetssikringsmiljøet, skal man forinden indstille sin browser til at bruge den udgave af WAYF.

Hvis man vil bruge WAYFs kvalitetssikringsmiljø i stedet for produktionsmiljøet, skal man blot gå til https://wayfsp2.wayf.dk/ i en nyåbnet browser og så trykke på  wayf-qa . Så vil al WAYF-trafik gå via kvalitetssikringsmiljøet indtil man lukker browseren.

Browseren skal være nyåbnet; for ellers vil den domænecookie der peger på kvalitetssikringsmiljøet, blive nedprioriteret i forhold til den cookie som automatisk bliver sat til at pege på produktionsmiljøet.

WAYFs kvalitetssikringsmiljø er kun til afprøvning af WAYFs egen software – ikke af medlemmernes.