Institutioner i WAYF

Følgende 66 identitetsudbydere er tilsluttet WAYF:

Institutioner for forskning og videregående uddannelse
Aalborg Universitet
Aarhus Maskinmesterskole
Aarhus Universitet
Copenhagen Business School
Cphbusiness
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Danmarks Tekniske Universitet
Designskolen Kolding
Det Jyske Musikkonservatorium
Erhvervsakademi Aarhus
Erhvervsakademi Dania
Erhvervsakademi MidtVest
Erhvervsakademi Sjælland
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademiet Lillebælt
Fredericia Maskinmesterskole
Háskóli Íslands 
IBA Erhvervsakademi Kolding
IT-Universitetet i København
KEA – Københavns Erhvervsakademi
Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering
Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen Metropol)
Københavns Professionshøjskole (tidligere Professionshøjskolen UCC)
Københavns Universitet
Maskinmesterskolen København
Pharmakon
Professionshøjskolen Absalon
Professionshøjskolen UCN
Roskilde Universitet (RUC)
SIMAC
Syddansk Universitet
UC SYD
University College Lillebælt
University College Sjælland
VIA University College
Uddannelsesinstitutioner
College360
EUC Nord
Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus
Frederikssund Gymnasium
Glasir 
Grenaa Gymnasium
Hotel- og Restaurantskolen
International Business College
Knord
Paderup Gymnasium
Rungsted Gymnasium
SOSU Østjylland
Syddansk Erhvervsskole
Vordingborg Gymnasium & HF
ZBC – Zealand Business College
Universitetshospitaler
MR-Forskningssektionen (DRCMR)
Øvrige identitetsudbydere
Ansøgningsportalen (tidligere STADS-DANS)
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab
Det Kongelige Bibliotek – ansatte
Det Kongelige Bibliotek – lånere
Energimuseet
Forsvarets Bibliotekscenter
IT-Supportcentret (ITS)
NemID
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Sjælland
Statens Museum for Kunst – SMK
Statsbiblioteket – ansatte
Uddannelsesministeriets It
ØSS-Samarbejdet