Webtjenester med login gennem WAYF

Det er en forudsætning for at få en webtjeneste tilsluttet WAYF at tilslutningen efterspørges af en institution som vil aftage tjenesten; og tjenestens udbyder skal over for WAYF-sekretariatet dokumentere institutionens ønske om adgang til tjenesten via WAYF.

Herunder vises en liste over de webtjenester som er tilsluttet den danske eID-føderation WAYF. I medfør af eduGAIN-samarbejdet mellem eID-føderationer verden over kan man via WAYF derudover tilgå et udvalg af tjenester som er tilsluttet andre landes føderationer. Se her hvilke.

Signaturforklaring: Der er grøn lampe ved forbindelser i drift, gul lampe ved forbindelser under udvikling og rød lampe ved planlagte eller afviklede forbindelser.

Tjeneste Status Beskrivelse
Ansøgerportal for Cphbusiness Production Bekræftelse af tilbudt studieplads.
Ansøgningsportalen
– udbudt af Uddannelses- og Forskningsministeriet
Production Ansøgningsportalen er et system til håndtering af kandidat- og tilvalgsansøgninger – fra både danske og internationale studerende.
Aqoola Workflow
– udbudt af Aqoola A/S
Connecting Beskrivelse mangler.
Artesis WEB
– udbudt af DBC
Production Beskrivelse mangler.
Article Writing Tool
– udbudt af Samfundslitteratur
Production Beskrivelse mangler.
AsiaPortal
– udbudt af NIAS
Production The AsiaPortal is a Nordic information portal for researchers, students, government officers and journalists with an interest in Asia. Its content is primarily based in the Social Sciences and Humanities. It is a collaborative endeavour between the 23 universities and research institutions in the Nordic NIAS Council and NIAS/NIAS LINC. Financed by DEFF – Denmark's Electronic Research Library.
AU-CMS
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Ansattes indgang til redigering af personlige hjemmesider under Aarhus Universitets domæne. Aarhus Universitet anvender TYPO3 som content management system (CMS) til opdatering af universitetets hjemmesider.
B!NKO
– udbudt af Syddansk Universitet
Production System til træning af færdigheder i informationssøgning.
BBS-Blackboard
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Beskrivelse mangler.
Bevissystem.dk
– udbudt af Danske Professionshøjskoler
Production Eksamensbevissystemet skal effektivisere processer forbundet med udarbejdelse af eksamensbeviser på UC’ernes grunduddannelser og eftervidereuddannelse gennem en ambitiøs løsning med øget automatisering af UC’ernes udformning af eksamensbeviser.
bibliotek.dk
– udbudt af DBC
Production Du kan se hvad der er udgivet i Danmark, og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Send en bestilling til dit lokale bibliotek (uanset hvilket bibliotek der ejer materialet). Du skal hente materialet på dit valgte bibliotek. Med et WAYF-log-in kan du se hvad du har lånt eller reserveret, og forny lån eller slette reserveringer. Du kan bestemme din startside og hvilket format der normalt skal vises. Og gemme søgninger til senere. bibliotek.dk er åbent hele døgnet alle dage.
Bibzoom
– udbudt af Statsbiblioteket
Production Bibliotekernes musiktjeneste.
Blackboard for Danmarks Tekniske Universitet Connecting E-læringsplatform.
Blackboard for UC SYD Production
Blackboard for Aarhus Universitet Production
BYG-ERFA
– udbudt af Fonden BYG-ERFA
Production Beskrivelse mangler.
Børsen Academy
– udbudt af BØRSEN ASSOCIATED MEDIA A/S
Connecting Børsen Academy tilbyder et bredt udvalg af e-Learning inden for Microsoft Office – på dansk, svensk, finsk og naturligvis også engelsk. Børsen Academy tilbyder brugere en varieret kursuspakke. Vores Microsoft Office 2013-pakke indeholder mere end 800 lektioner og 85 læringsmoduler. Der er lektioner på alle niveauer – fra de mest grundlæggende ændringer i Windows til de mest avancerede funktioner i Excel.
Børsen Ledelseshåndbøger
– udbudt af Børsen Forum A/S
Production Børsen Ledelseshåndbøger er et unikt ledelsesværktøj. Vores team af eksperter præsenterer løbende nye artikler inden for områderne ledelse, økonomi, it, salg og markedsføring. Redaktørerne er alle førende fageksperter; nøje udvalgt blandt de mest kompetente personligheder i dansk erhvervsliv. De er din sikkerhed for høj kvalitet og et højt fagligt niveau. Kontakt Michelle Sørensen på Børsen Forum for tilmelding og mere information: mics@borsen.dk, mobil 53 54 42 41.
Cambridge Journals Online
– udbudt af Cambridge University Press
Production Beskrivelse mangler.
Campusnet for Maskinmesterskolen København Production Learning management-system for Maskinmesterskolen København.
Canvas for Danmarks Tekniske Universitet Connecting E-læringsplatform for UC Nordjylland.
Canvas for University College Nordjylland Production
Censor-IT
– udbudt af
Production Censor-IT er det IT-system som Professionshøjskolerne har stillet til rådighed som administrativ bistand for censorformandskaberne på de uddannelser, der udbydes af professionshøjskolerne. Censor-IT er designet til at honorere kravene til censorer i prøvebekendtgørelsen og benyttes til: sammensætning og indstilling af et censorkorps til ministeriet; allokering af censorer; indhentning af censorrapporter og datagrundlag for årsberetning og høringssvar; administration af kurser og konferencer.
Censorkorpssystemet
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Beskrivelse mangler.
Clarin DK
– udbudt af Københavns Universitet
Production Clarin.dk er en dansk it-infrastruktur beregnet til brug for humanistiske forskere. Infrastrukturen rummer digitaliseret forskningsmateriale i form af skrevne og talte tekster, audio- og videooptagelser, leksikalske ressourcer, samt værktøjer. En del af ressourcerne er indsamlet eller konverteret til andre formater som en del af projektet. Andre ressourcer er udviklet eller indsamlet i andre projekter og stillet til rådighed for forskere gennem Clarin.dk. Hjemmesiden opdateres løbende med nye materialer og værktøjer.
Clio Online Easy Access
– udbudt af Clio Online
Production Internetforlaget Clio Online udgiver digitale undervisningsmidler til grundskolen og gymnasiet. Via tjenesten Clio Online Easy Access kan man få adgang til læringsportaler inden for fagene Historie, Religion, Dansk, Matematik, Fysik/kemi, Samfundsfag, Biologi, Geografi og Natur/teknik. Materialet består af artikler og aktiviteter, suppleret med billeder, video, lyd, quizzer, højtlæsning og meget mere som kan være med til at underbygge en spændende og differentieret undervisning.
CN Wiki
– udbudt af Maskinmesterskolen København
Production Beskrivelse mangler.
CodeJudge
– udbudt af CodeJudge ApS
Production Beskrivelse mangler.
compute.deic.dk
– udbudt af DeIC
Production Piltoprojekt vedr. regnekraft i skyen til forskere ved danske højere læreanstalter.
CourseCalendar
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Kursusoversigtstjeneste for AU Health.
Cphbusiness Handlingsplaner
– udbudt af Cphbusiness
Production Beskrivelse mangler.
Cphbusiness Intranet
– udbudt af Cphbusiness
Production Intranet for Cphbusiness-ansatte.
DANBIO
– udbudt af Region Hovedstaden
Production DANBIO er en national klinisk kvalitetsdatabase indenfor gigtområdet godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2006.
Danmarks Tekniske Universitet
– udbudt af Danmarks Tekniske Universitet
Production Som oprettet bruger kan man få adgang til Danmarks Tekniske Universitets (DTU's) webtjenester med NemID hvis man foretrækker dét eller måske har glemt nogen af sine DTU-log-in-oplysninger.
Dansk Data Arkiv
– udbudt af Statens Arkiver
Connecting Dansk Data Arkiv (DDA) stiller Danmarks største beholdning af spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende m.v. 
Med data fra DDA kan man foretage egne analyser på eksisterende empiriske forskningsdata.
DDA's samling dækker primært det samfunds- og sundhedsvidenskabelige område.
DDA's service er gratis.
data.deic.dk
– udbudt af DeIC
Production Pilotprojekt vedr. lagerplads i skyen til data som behandles i compute.deic.dk.
DEFF Fælles-proxy for Det Administrative Bibliotek Production Beskrivelse mangler.
Udbudt af Statsbiblioteket.
DEFF Fælles-proxy for Erhvervsakademi Aarhus Production
DEFF Fælles-proxy for Ingeniørhøjskolen i Aarhus Production
DEFF Fælles-proxy for IT-Universitetet i København Production
DEFF Fælles-proxy for KEA – Københavns Erhvervsakademi Production
DEFF Fælles-proxy for Kunstakademiets Arkitekt-, Design- og Konservatorskoler Production
DEFF Fælles-proxy for Professionshøjskolen Metropol Production
DEFF Fælles-proxy for Professionshøjskolen UCC Production
DEFF Fælles-proxy for Region Sjælland Production
DEFF Fælles-proxy for University College Lillebælt Production
DEFF Fælles-proxy for University College Nordjylland Production
DEFF Fælles-proxy for University College Sjælland Production
DEFF Fælles-proxy for University College Syd Production
DEFF Fælles-proxy for VIA University College Production
DEFF Fælles-proxy for VIA University College, Campus Horsens Production
DeIC DDOS Mitigation, DDPS
– udbudt af DeIC
Production Beskrivelse mangler.
DeIC DMPonline
– udbudt af DeIC
Production Støtte til fremstilling og vedligehold af data management-planer.
DeIC DNS-admin
– udbudt af DeIC
Production DNS-administration for institutioner med DNS-hosting hos DeIC.
DeIC Nationale HPC-Centre for Syddansk Universitet Production Access management for DeIC's national super-computer, Abacus 2.0, at SDU.
Den Bibliometriske Forskningsindikator
– udbudt af Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte
Production Beskrivelse mangler.
Det Kongelige Bibliotek
– udbudt af Det Kongelige Bibliotek
Production Selvopret dig som låner på Det Kongelige Bibliotek – som er Danmarks nationalbibliotek og universitetsbibliotek for Københavns Universitet – og få adgang til dets elektroniske ressourcer og til lån af alle dets materialer.
Digex
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Beskrivelse mangler.
DIGHUMLAB Moodle for https://dighumlab.moodle.aau.dk/
– udbudt af Aalborg Universitet
Production DIGHUMLAB's learning platform, with digital research resources and introduction to research tools and education. DIGHUMLAB is a national, distributed research infrastructure that integrates and promotes digital resources, communities, tools and opportunities to Danish researchers in the humanities and social sciences, and also at European and international levels.
Digital Eksamen for Copenhagen Business School Production Beskrivelse mangler.
Digital Eksamen for Danmarks Tekniske Universitet Production
Digital Eksamen for Aalborg Universitet Production
Digital Eksamen for Aarhus Universitet Production
Digital Stedprøveeksamen
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Beskrivelse mangler.
DISKURS
– udbudt af Københavns Universitet
Production Københavns Universitets arkiv over godkendte afhandlinger (indtil videre fra fakulteterne LIFE, FARMA, SAMF samt fra enkelte institutter ved HUM og SCIENCE). Brows i nyere specialer, prisopgaver og enkelte ph.d.-afhandlinger. Søg på ord og sætninger i de uklausulerede dele af afhandlingerne. Læs, download og udskriv dem som PDF-filer.
DreamSpark
– udbudt af Microsoft
Production Beskrivelse mangler.
DTU Vindenergi
– udbudt af Danmarks Tekniske Universitet
Connecting Beskrivelse mangler.
e-grant
– udbudt af Styrelsen for Forskning og Innovation
Production Selvbetjeningsportal hvor forskere kan søge midler og administrere bevillinger givet af Det Frie Forskningsråd, InnovationsFonden samt Uddannelses- og Forskningsministeriet. Her findes værktøjer til at søgning af midler til forskning og innovationsprojekter samt til at administration af aktive bevillinger.
E-valg
– udbudt af ØSS-Samarbejdet
Production Beskrivelse mangler.
E-valg Test
– udbudt af ØSS-Samarbejdet
Production Testtjeneste for E-valg til brug i udviklingen af tjenesten.
ebib.dk
– udbudt af Publizon
Production Ebib.dk er en udlånsløsning til e-bøger fra danske forlag. E-bøgerne kan læses online via browsere, eller off-line via apps til iOS, Andriod og Windows.
EBSCOhost
– udbudt af EBSCO Publishing
Production Beskrivelse mangler.
Edumedia 2.0
– udbudt af Statsbiblioteket
Production edumedia gives registered users access to protected audiovisual media. They can publish their own media, and apply access restrictions and other publication settings. The general public can search and retrieve metadata on all published content, but access to/play back of actual media depends on the publication settings for the media file in question. Playback requires Flash Player 9 plug-in or newer. Anyone affiliated to a educational institution can register as a user.
eduSAFE MDVPN
– udbudt af DeIC
Production VPN-tjeneste for akademiske institutioner.
eduVPN
– udbudt af DeIC
Production VPN-tjeneste for akademiske institutioner.
eksamen.ruc.dk
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Eksamenssystem for studerende og ansatte ved Roskilde Universitet (RUC).
ELMS (e-academy License Management System)
– udbudt af e-academy
Production Beskrivelse mangler.
Emerald Insight
– udbudt af Emerald Group Publishing
Production Emerald Group Publishing is a world-leading scholarly publisher of books and peer-reviewed journals in business and management with a strong and growing presence in disciplines including LIS, social sciences, engineering, linguistics and audiology.
EMREX
– udbudt af Uddannelsesministeriets It
Production System til international udveksling af meritoplysninger.
Exam Monitor
– udbudt af Syddansk Universitet
Connecting System til forebyggelse af snyd under digitale eksaminer.
Excelsior
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Beskrivelse mangler.
eXplorance Blue
– udbudt af eXplorance Inc.
Production System til evaluering af online-kurser.
Fashion Accelerator Branding
– udbudt af Videncenter for DESIGN
Production Denne interaktive og visuelt orienterede e-læringsplatform giver et bredt struktureret overblik over fem udvalgte vinkler på hvordan et brand repræsenteres online. Den indeholder en stor materialesamling og kan bruges af både undervisere og studerende på egen hånd, men kan også indgå i et undervisningsforløb. FAB er digital inspiration og kan geare alles indsats til et højere og mere inspirerende niveau.
FileSender for Forskningsnettet
– udbudt af DeIC
Production Universiteter og forskningsinstitutioner tilknyttet DeIC kan gennem FileSender enkelt og sikkert sende vilkårligt store filer. Afsendte filer kan enten downloades et bestemt antal gange eller indtil et bestemt tidspunkt og slettes derpå automatisk. En ikke-oprettet bruger kan få tilsendt en uploadtilladelse af en oprettet. Systemet er optimeret til brug i akademiske miljøer.
Foodle
– udbudt af FEIDE
Production Fremstil enkle oversigter, afhold afstemninger og planlæg møder.
Forsvarets Forskningsdatabase
– udbudt af Forsvarsakademiet
Production Tjenesten drives af Forsvarets Bibliotek. Forskningsportalen har til formål at synliggøre forskningsaktiviteter og forskningspublikationer samt skabe grundlag for kontakt og samarbejde mellem eksterne interessenter og Forsvarets forskningsmiljø.
Frederiksberg Kommunes Biblioteker
– udbudt af Frederiksberg Kommune
Connecting Låneradgang via NemLog-in med NemID.
Fronter
– udbudt af Fronter A/S
Production Omfattende e-læringsplatform for større uddannelsesinstitutioner.
Fronter for Cphbusiness Production Omfattende e-læringsplatform for større uddannelsesinstitutioner.
Fronter for Professionshøjskolen Metropol Connecting
Fronter for University College Lillebælt Production
Fronter for University College Sjælland Production
Fund og Fortidsminder
– udbudt af Kulturstyrelsen
Connecting Beskrivelse mangler.
Further information at http://dighumlab.com/.
– udbudt af
Letter of intent; or discontinued Beskrivelse mangler.
Gale Cengage
– udbudt af Cengage Learning EMEA
Connecting Gale™, part of Cengage Learning, is a world leader in e-research and educational publishing for libraries, schools and businesses. Best known for its accurate and authoritative reference content as well as its intelligent organization of full-text magazine and newspaper articles, the company creates and maintains more than 600 databases that are published online, in print, as eBooks and in microform.
Google Apps for Cphbusiness Production Beskrivelse mangler.
Google Apps for IT-Universitetet Production
Google Apps for WAYF
– udbudt af Google
Production
Gyldendal Uddannelse
– udbudt af GYLDENDAL A/S
Connecting Gyldendal Uddannelse tilbyder læremidler og ordbøger til alle uddannelsesformer — fra daginstitutioner til grundskole, gymnasium, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. De digitale læremidler består typisk af ordbøger, fagportaler eller i-bøger og kan, ud over udgivelser fra Gyldendal, også bestå af sundhedsfaglige udgivelser fra Munksgaard og videregående udgivelser fra Hans Reitzels Forlag.
Gyldendals Online Ordbøger
– udbudt af GYLDENDAL A/S
Production På ordbog.gyldendal.dk tilbyder Gyldendal et bredt udvalg af ordbøger og opslagsværker online. Ved tegning af et skoleabonnement får skolen ubegrænset adgang til hurtig og nem oversættelse samt masser af bøjningsoplysninger for elever og lærere. Gyldendals Onlineordbøger er up-to-date. Vi vedligeholder og opdaterer løbende. Gyldendals Onlineordbøger sælges på årlig abonnementsbasis. Kontakt Gyldendal for attraktive skolepriser på hovedsprogene engelsk, tysk, fransk, spansk og dansk.
Helsingør Kommunes Biblioteker
– udbudt af Helsingør Kommune
Letter of intent; or discontinued Låneradgang via NemLog-in med NemID.
Historiens Verden
– udbudt af Det Historiske Akademi
Production Historiensverden.dk dækker verdenshistorien fra oldtiden og frem til det 21. århundrede. Portalen består af tekster, leksikonartikler, biografier, kilder, foredrag, arbejdsspørgsmål, quizzer, bibliotek m.m. Teksterne er delt op i flere læse- og dybdeniveauer. Portalen suppleres af historiske temaer, som har et højere dybde- og informationsniveau. Første historiske tema er Romernesverden.dk og er en del af Historiensverden.dk. Tjenesten henvender sig til grundskoler, gymnasier, HF og VUC.
HVAL
– udbudt af VIA Center for Undervisningsmidler
Production Tjenesten mitcfu.dk kan anvendes af alle lærere på folke-, fri- og efterskoler samt lærere på ungdomsuddannelserne (gymnasier og tekniske skoler). ‘Mit CFU’ er én samlet indgang til samlingerne hos Centre for Undervisningsmidler. Læs mere om CFU’erne på cfu.emu.dk.
Ibistic
– udbudt af Ibistic Technologies A/S
Production Beskrivelse mangler.
Inddatering.dk
– udbudt af Webloftet
Production Inddatering er et værktøj der hjælper danske institutter med at registrere samt skabe overblik over det videnskabelige personales aktiviteter, forpligtelser og normeringer. For VIP'en gør Inddatering det nemt at registrere, redigere og få overblik over egne aktiviteter. For ledelsen skaber Inddatering synlighed over instituttets forbrug. Synlighed skabes bl.a. i rapportdelen, hvor ledelsen kan sammesætte unikke rapporter ud fra bl.a. fag, medarbejdere, stillinger, afdelinger og aktiviteter.
INNOMATE®HR
– udbudt af Innomate A/S
Production INNOMATE®HR understøtter virksomhedens HR-processer fra rekruttering, indkøring af nye medarbejdere, over MUS, kompetencestyring, karriereudvikling og kursusadministration til medarbejderundersøgelser og fratrædelse m.m. INNOMATE®HR understøttes af workflowstyring. Hermed automatiseres arbejdsgange ved bl.a. udsendelse af mødeindkaldelser, dokumenter, beskeder, påmindelser, tjeklister m.m., så I effektiviserer og kvalitetssikrer jeres HR-indsats. INNOMATEs Medarbejderplan er målrettet uddannelsessektoren.
Inside Business
– udbudt af
Letter of intent; or discontinued Erhvervsmagasin.
Institute of Physics
– udbudt af IOP
Connecting Beskrivelse mangler.
Integra
– udbudt af DBC
Production Søgesystem for skole-, folke- og uddannelsesbiblioteker.
internetbehandling.dk
– udbudt af Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Production Forskningsprojekt i online behandling af patienter med funktionelle lidelser. Borgere kan logge på og henvise sig selv til behandling. Tjenesten indeholder bl.a. modulært opbygget oplysnings- og undervisningsmateriale til patienten samt sikre interaktionsmuligheder mellem patient og behandler.
ISIC Student Verification Service
– udbudt af Kilroy International A/S
Production Uddannelsesinstitutioner med WAYF-forbindelse har mulighed for gennem et samarbejde med ISIC Association Nordic at tilbyde ISIC-kortet til deres studerende. Et ISIC-kort giver studerende adgang til et væld af fordele overalt i verden, i Danmark bl.a. op til 50% rabat på togrejser med Arriva/DSB. ISIC-kortet administreres i de fem nordiske lande af KILROY. For yderligere information om ISIC og mulighederne for et co-brand-samarbejde kan man kontakte Jacob Strømfeldt.
IT Teaching Tools Production IT Teaching Tools (“Informationsteknologiske undervisningsredskaber”) er en “digital mikroudgiver” etableret i 2010. Vi fremstiller og markedsfører dansksprogede web-applikationer som kan løse specifikke opgaver i undervisningssammenhæng. Vores produkter spænder fra digitale bøger (f.eks. matbog.dk) til kommunikationsudvidende realtidsværktøj (f.eks.quiztime.dk). Vores primære kundekreds er gymnasiale uddannelser, selvom flere af produkterne nemt kan bruges i folkeskolen eller på videregående uddannelser.
IT-Universitetets CMS
– udbudt af IT-Universitetet
Production Ansattes indgang til redigering af personlige hjemmesider under IT-Universitetets domæne. IT-Universitetet anvender Sitecore som content management system (CMS) til opdatering af universitetets hjemmesider.
IT-Universitetets Intranet
– udbudt af IT-Universitetet
Production Beskrivelse mangler.
itslearning
– udbudt af itslearning AS
Production E-læringsplatform.
ITU Password Reset
– udbudt af IT-Universitetet
Production ITU-brugere som har glemt deres password, kan her vælge et nyt efter at have identificeret sig via NemLog-in.
ITU Webmail
– udbudt af IT-Universitetet
Production Selvforklarende.
KEA Fagkataloget
– udbudt af Københavns Erhvervsakademi
Production Beskrivelse mangler.
Kemibrug
– udbudt af Danmarks Tekniske Universitet
Production Beskrivelse mangler.
Keyboard Pro
– udbudt af Keyboard Pro
Production Forestil dig at kunne skrive en e-mail eller et dokument på langt under den halve tid af hvad du er vant til. Eller beskrive en idé eller taste en skarp formulering ind inden du har glemt den igen? Lær at betjene dit tastatur hurtigt, fejlfrit samt ergonomisk korrekt på ca. 8 timer og få et personligt diplom efter endt kursusforløb.
Koldingbibliotekerne
– udbudt af Koldingbibliotekerne
Production Beskrivelse mangler.
Kursusbasen
– udbudt af Copenhagen Business School
Connecting Beskrivelse mangler.
Københavns Biblioteker Production Beskrivelse mangler.
Københavns Universitet
– udbudt af Københavns Universitet
Production NemID-adgang til KU's webtjenester for oprettede brugere.
LARM.fm
– udbudt af Statsbiblioteket
Production Beskrivelse mangler.
LearnIT
– udbudt af IT-Universitetet
Production LearnIT er IT-Universitetets online undervisningssystem, hvor undervisere og studerende kan kommunikere effektivt med hinanden i relation til kurser.
Limesurvey
– udbudt af SurveySmart
Letter of intent; or discontinued Beskrivelse mangler.
Live@edu
– udbudt af Microsoft
Production Beskrivelse mangler.
LOAR (Library Open Access Repository)
– udbudt af Det Kongelige Bibliotek
Connecting Beskrivelse mangler.
lyndaCampus
– udbudt af lynda.com, Inc.
Production lynda.com is an online video library with thousands of courses, taught by recognized experts who are passionate, effective teachers.  Learn new skills, find answers, and explore hobbies in 3D, design, video, audio, business, development, photography, and more.
MadeMyDay Connecting Beskrivelse mangler.
Mahara for IT-Universitetet Production Beskrivelse mangler.
Mandag Morgen Share
– udbudt af Mandag Morgen
Production På mm.dk opnås adgang til over 5.000 dybdegående artikler og analyser inden for bl.a. bæredygtighed, velfærd, ledelse, politik og samfund, udarbejdet af den uafhængige tænketank Mandag Morgen. Tænketanken henvender sig primært til fageksperter og beslutningstagere i det danske samfund, som med Ugebrevet Mandag Morgen får et ugentligt dybdegående indblik i de langsigtede perspektiver, scenarier og trends der er, i forhold til ledelse, strategi og udviklingen af nye bæredygtige samfundsmodeller. På mm.dk findes ligeledes forskellige publikationer og rapporter, udarbejdet for private og offentlige institutioner, samt blogindlæg fra førende danske eksperter.
Mecenat
– udbudt af Mecenat Danmark ApS
Production Mecenat er en studierabatservice for verificerede studerende.
MediaFora
– udbudt af DeIC
Production Diskussionsforum for brugere af medietjenester ved institutioner for videregående uddannelse.
Medie- og kommunikationsleksikon
– udbudt af Samfundslitteratur
Production Beskrivelse mangler.
Mediestream
– udbudt af Statsbiblioteket
Production Beskrivelse mangler.
Metapress
– udbudt af Metapress
Production Akademisk e-forlag.
Midtx
– udbudt af Region Midtjylland
Production Samarbejdsportal under Region Midtjylland for interne og eksterne brugere.
mit.au.dk
– udbudt af Aarhus Universitet
Production Beskrivelse mangler.
mit.ucl.dk
– udbudt af University College Lillebælt
Production Portalen mit.ucl.dk er UCL's interne digitale kommunikationsplatform. Formålet med platformen er at facilitere og understøtte information og kommunikation internt i afdelinger og uddannelser samt mellem uddannelser og afdelinger.
Moodle for Cphbusiness Production Learning management-system for Cphbusiness.
Moodle for IT-Universitetet Production
Moodlerooms-demo
– udbudt af Moodlerooms
Production Beskrivelse mangler.
MoveON for Erhvervsakademiet Lillebælt Production System til styring af internationale aktiviteter ved højere læreanstalter.
MoveON for UC SYD Production
MoveON for University College Lillebælt Production
MSDNAA
– udbudt af Microsoft
Production Beskrivelse mangler.
mTIME
– udbudt af TIMEmSYSTEM ApS
Connecting Webbaseret produkt til optimering af uddannelsessektorens institutioner. Produktet håndterer tidsregistrering, lokalebooking, skemalægning, studieplanlægning, projektplanlægning, budgettering, opfølgning, engangsløndele, ferie/fravær til SLS og fakturérbare data til Navision Stat. Med rettighedshåndtering kan dette tilgås af: den enkelte medarbejder, den studerende, HR/lønmedarbejderen, økonomimedarbejderen, skemalæggeren, den studieansvarlige, ledelsen, den lokaleansvarlige og IT-medarbejderen.
NBI's Applikationsserver
– udbudt af Københavns Universitet
Production Beskrivelse mangler.
Ny Adgangskode
– udbudt af Aalborg Universitet
Production Passwordnulstillelse med NemID for glemsomme AAU-brugere.
Odense Centralbibliotek Production Adgang via NemID til online selvbetjening for tilmeldte lånere.
Okeanos for DeIC Production Cloud computing-tjeneste til intern brug.
OpenWiki
– udbudt af FEIDE
Production Beskrivelse mangler.
Ordbogen.com
– udbudt af Ordbogen A/S
Production Beskrivelse mangler.
Palles Gavebod
– udbudt af Vejle Bibliotekerne
Production Beskrivelse mangler.
Panopto for Cphbusiness Production Videodelingsplatform for Cphbusiness.
Papirfly for UC SYD Production Beskrivelse mangler.
Pathology Images
– udbudt af Masarykova univerzita
Production Mikroskopér i en stor online studiesamling af histopatologiske nærfotos i høj opløsning. Der er fotograferet væv specielt fra hud, fostre, nyfødte, knoglemarv, organer og sjældne lymfomer.
Peergrade.io
– udbudt af PeerGrade IvS
Production Platform for studerendes bedømmelse af andre studerendes afleveringer.
peoplexs
– udbudt af Peoplexs
Production Peoplexs leverer systemer til rekruttering, kursusadministration, PhD portfolio management og talent management.
Philips Education Suite Tutor
– udbudt af Philips
Connecting Beskrivelse mangler.
PHM Intranet
– udbudt af Professionshøjskolen Metropol
Production Beskrivelse mangler.
Politiken
– udbudt af
Letter of intent; or discontinued Beskrivelse mangler.
Postbox
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Portal til kommunikation mellem Roskilde Universitet og kommende studerende som har søgt om optagelse.
ProQuest
– udbudt af ProQuest LLC
Production The ProQuest platform provides access to multiple databases including ProQuest Central, ABI/INFORM, ProQuest Medical Library, Nursing and Allied Health Source, all of the ProQuest Historical Newspapers Collection and ProQuest Dissertations and Theses, among many others.
Pure for for professionshøjskoler
– udbudt af Atira
Production Pure is a Research Administration System for universities that covers Grant applications, Awards, Projects, Publications, Staff, Departments, External collaborators, and more. It serves as a single authoritative source of quality-assured information about an institution's research affairs. Research performance evaluation is available by indicators, which makes Pure a tool for strategic managers and research support offices, and an everyday tool for researchers, and departmental managers.
Pure for Ingeniørhøjskolen i København Production
Pure for Ingeniørhøjskolen i Aarhus Production
Pure for Professionshøjskolen Metropol Production
Pure for Professionshøjskolen UUC Production
Pure for Professionshøjskolen VIA Production
Pure for University College Lillebælt Production
Pure for University College Nordjylland Production
Pure for University College Sjælland Production
Pure for Aarhus Universitet Production
Rambøll Results
– udbudt af Rambøll Management Consulting A/S
Production Rambøll Results er en overbygning til SurveyXact og er et system til håndtering af avancerede, heterogene dataindsamlinger og rapporteringer. Det er et brugervenligt system, der kan tilpasses til at håndtere avancerede dataindsamlings- og samarbejdsopgaver. Systemet kombinerer Rambølls mangeårige erfaring med styring og evaluering med en fleksibel it-understøttelse. Systemet benyttes af et stort antal ministerier, kommuner, forskningsprojekter og organisationer til avancerede styrings-, dokumentations-, målings- og analyseopgaver.
Ref Works
– udbudt af Kunstakademiets Arkitektskole
Letter of intent; or discontinued Beskrivelse mangler.
REFEDs Wiki
– udbudt af TERENA
Production Beskrivelse mangler.
Reindex Connecting Beskrivelse mangler.
Research Professional
– udbudt af
Production Beskrivelse mangler.
Roskilde Universitet
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Beskrivelse mangler.
Roskilde Universitet (uden samtykke)
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Beskrivelse mangler.
Roskilde Universitets Videoportal
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Videoplatform for Roskilde Universitet.
Royal Society of Chemistry Publications Online
– udbudt af Royal Society of Chemistry
Production Stort forlag for kemisk faglitteratur. Institutioner som abonnerer på tjenesten, kan få WAYF-adgang ved at fremsætte ønsket til ejournals@rsc.org.
RUC Censor Login
– udbudt af Roskilde Universitet (RUC)
Production Adgang for eksterne censorer til RUCs eksamensmodul via NemLog-in.
SAS Download
– udbudt af SAS Institute A/S
Production Beskrivelse mangler.
SCALGO Live
– udbudt af SCALGO
Connecting Beskrivelse mangler.
SCRIBO
– udbudt af Samfundslitteratur
Production Scribo er et online problemformulerings- og litteratursøgningsværktøj for studerende. Scribo leder den studerende gennem en række systematiske, målrettede opgavespørgsmål, og kommer igennem problemformulering, formål, valg af teorier og metoder, fremgangsmåde, informationssøgning, indledning og disposition. Scribo er skabt af Lotte Rienecker (Den Gode Opgave) og Samfundslitteratur.
SDU Cloud
– udbudt af Syddansk Universitet
Production Beskrivelse mangler.
SDU Elektronisk Parkeringskort
– udbudt af Syddansk Universitet
Connecting Beskrivelse mangler.
SDU Single Sign-On
– udbudt af Syddansk Universitet
Production Beskrivelse mangler.
Sectra PACS
– udbudt af Sectra A/S
Production Beskrivelse mangler.
ServiceInfo
– udbudt af DeIC
Production Universiteter og forskningsinstitutioner tilknyttet DeIC kan ved at oprette profil i ServiceInfo modtage driftsmeddelelser for tjenesterne Videokonference, Adobe Connect, eduroam m.fl.
Share DTU
– udbudt af Danmarks Tekniske Universitet
Production Share DTU er en samarbejdsplatform, hvor DTU-ansatte kan invitere eksterne partnere og give dem adgang til samarbejdssites. Her kan inviterede partnere dele og samarbejde om dokumenter, kalendere, opgavelister, annonceringer og andet listebaseret indhold som understøtter samarbejde.
shareIT
– udbudt af IT-Universitetet
Production ShareIT bygger på Mahara og er et open-source-system som kombinerer gruppearbejde, e-portefølje og sociale netværk på IT-Universitetet i København. Som bruger har man en profilside; man kan oprette en e-portefølje til dokumentation af tidligere og igangværende arbejde; man kan definere arbejdsgrupper og gemme og dele indhold; og man kan lave diskussionsfora. Supervisors kan indgå i grupperne.
Skolernes Digitale Blanket Flow
– udbudt af Selandia – Center for Erhvervsrettet Uddannelse
Production SDBF giver medarbejdere adgang til at udfylde digitale blanketter samt automatisk at videresende disse data til en række tilsluttede systemer.
SmartKlik
– udbudt af Elbek & Vejrup A/S
Production Beskrivelse mangler.
STADS Decentral Resultatregistrering
– udbudt af Syddansk Universitet
Production Beskrivelse mangler.
STADS Decentral Resultatregistrering for VIA University College Connecting Beskrivelse mangler.
STADS Decentral Resultatregistrering for Aalborg Universitet Production
STADS Decentral Resultatregistrering for Aarhus Universitet Production
STADS Selvbetjening
– udbudt af Kunstakademiets Arkitektskole
Production Beskrivelse mangler.
STADS Selvbetjening for IT-Universitetet Production Beskrivelse mangler.
STADS Selvbetjening for Aarhus Universitet Production
Statsbibliotekets Bibliotekssystem
– udbudt af Statsbiblioteket
Connecting Beskrivelse mangler.
Statsbibliotekets Brugerregister
– udbudt af Statsbiblioteket
Production Selvopret dig som låner på Statsbiblioteket og få låneradgang til alt dets materiale – som planlægges fuldt digitaliseret i 2020.
Statsbibliotekets Webtjenester
– udbudt af Statsbiblioteket
Production Beskrivelse mangler.
Studiz Production Beskrivelse mangler.
SugarCRM for WAYF
– udbudt af Bellcom
Production Beskrivelse mangler.
SurveyXact
– udbudt af Rambøll Management Consulting A/S
Production Med SurveyXact er det nemt at foretage professionelle spørgeskemaundersøgelser. Også for ikke-professionelle. SurveyXact er et komplet, brugervenligt og fleksibelt online-system til gennemførelse, analyse og præsentation af enhver form for undersøgelse. – Med SurveyXact kan du indsamle værdifuld viden på netop den måde, der passer bedst til dine svarpersoner; via e-mail, brev med internetkode, papirspørgeskema, webundersøgelse (links, pop-in), QR-kode, telefoninterview – eller en kombination.
Syddansk Universitet
– udbudt af Syddansk Universitet
Production NemID-adgang til Syddansk Universitets single-sign-on-system.
Synnefo
– udbudt af DeIC
Production Cloud-service til intern brug for forskningsnettets netdrift.
Synore
– udbudt af DeIC
Production Beskrivelse mangler.
Talent Recruiter
– udbudt af HR Manager Talent Solutions
Connecting System til styring af rekrutteringsprocesser.
Templafy
– udbudt af Templafy ApS
Production Håndtering af organisationers dokumentskabeloner.
TERENA Certificate Service
– udbudt af DeIC
Production Hvis man er oprettet som it-bruger ved en forsknings- eller uddannelsesinstitution som har givet én tilladelse til det, så kan man gennem TCS eScience Portal på få minutter og uden personligt fremmøde få udstedt et personligt certifikat – som man derpå kan bruge til identifikation, signering og kryptering ved udnyttelse af en række online-ressourcer med begrænset adgang, herunder især applikationer i det verdensomspændende eScience-grid-miljø.
TERENA Service Provider Proxy
– udbudt af TERENA
Production A SimpleSAMLphp instance that acts as a service provider (SP) proxy. This allows multiple applications in the TERENA administrative domain to benefit from a single identity provider (IdP). Our goal is to connect as many of our services as possible. The SP proxy has connections with lots of different IdPs, including many guest providers. Currently proxied services include: FileSender; TNC2012, TACAR web sites; REFEDS wiki.
Testtjenesten for Den Bibliometriske Forskningsindikator
– udbudt af Schultz Information A/S
Production Beskrivelse mangler.
TilsynsNet
– udbudt af Cphbusiness
Production Værktøj til planlægning og styring af eksamenstilsyn ved Cphbusiness.
TimeEdit for Cphbusiness Production System til resursebookning.
TimeEdit for Professionshøjskolen Absalon Production
TimeEdit for University College Lillebælt Production
TimeEdit for Aarhus Maskinmesterskole Production
UC SYD Bekræft
– udbudt af UC SYD
Production Bekræftelse af tilbudt studieplads.
UC SYD User Management System
– udbudt af UC SYD
Production User management system for UC SYD.
UC-praktikportalen
– udbudt af Danske Professionshøjskoler
Production Praktikportalens formål er at udbyde, fordele og tildele praktikpladser for de over 70 mellemlange videregående uddannelser, hvori der indgår praktikophold.
Praktikstederne kan indtaste oplysning om praktiksted og deres krav og muligheder for de kommende praktikperioder.
Den studerende kan finde og prioritere praktikpladsønsker.
Administrationen sætter systemet op og gennemfører det automatiske valg af pladser.
Praktikportalen overgår dernæst til en kommunikationsplatform mellem den studerende, praktikstedet og uddannelsens praktikvejledere under og efter praktikopholdet.
UNiDAYS Student Discount Online
– udbudt af UNiDAYS
Production Beskrivelse mangler.
Vagtvalg.dk
– udbudt af Webloftet
Production Vagtvalg er et brugervenligt værktøj til automatisk vagtplanlægning og efterfølgende vagthåndtering. Designet til it-afdelinger, men perfekt til virksomheder/afdelinger med mange studentermedhjælpere/deltidsansatte. I Vagtvalg prioriterer medarbejderne deres vagtønsker, og systemet finder automatisk frem til den vagtplan der bedst muligt opfylder de respektive ønsker. Resultatet er mindre tid brugt på at “lægge puslespil” samt flere opfyldte ønsker hos de ansatte.
Vejle Bibliotekerne Production Beskrivelse mangler.
VideoTool
– udbudt af NNTV ApS
Production Beskrivelse mangler.
Vvs-kataloget Online
– udbudt af Foreningen af VVS-grossister
Production Beskrivelse mangler.
WAYF Metadata Approver
– udbudt af WAYF
Production WAYF-sekretariatets værktøj til optagelse af tjenester fra udenlandske føderationer.
WAYF Samtykkeadministration
– udbudt af WAYF
Production Når man tilgår en webtjeneste via WAYF, skal man afgive sit samtykke til at visse oplysninger om ens person overføres fra en institution (en identitetsudbyder) til tjenesten. Samtykket behøver ikke at afgives hver gang man logger ind på tjenesten, men kan gemmes til brug for alle fremtidige indlogninger. WAYF Samtykkeadministration er en enkel brugergrænseflade til håndtering – tilbagekaldelse og afgivelse – af den slags huskede WAYF-samtykker.
WAYF Selvbetjening (JANUS)
– udbudt af WAYF
Production It-ansvarlige fra institutioner og tjenester kan her konfigurere deres tekniske forbindelse til WAYF. Selvbetjeningssystemet bruger JANUS: Joint Administration Net-based User Self-service. Med JANUS kan tjeneste- såvel som identitetsudbydere selv registrere SAML-entities i en føderation. Styr arbejdets gang, tilpas de fleksible bruger- og metadatagrænseflader, få mail hver gang entities eller selve systemet opdateres, im- og eksportér data og få valideret metadata og certifikater – blandt meget andet.
WAYF Testtjeneste
– udbudt af WAYF
Production It-ansvarlige som arbejder med det tekniske i at få deres institution sluttet til WAYF som identitetsudbyder (IdP), har her mulighed for at eksperimentere med indlogning fra brugerkonti på institutionens system. Hele WAYFs indlogningsflow gennemløbes, og proceduren afsluttes med visning af en oversigt over hvilke personoplysninger der faktisk blev overført til WAYF. Man kan teste WAYF-forbindelser i en hvilken som helst af de tre modenhedsgrader ‘test’, ‘kvalitetssikring’ og ‘produktion’.
WebUntis
– udbudt af Untis
Production WebUntis er et værktøj til offentliggørelse af skemaer, lokalereservation, registrering af elevfravær, indtaste lektier og pensum. Lærerne kan flytte og aflyse timer.
wikIT
– udbudt af IT-Universitetet
Production Wiki'en her er for alle studerende og ansatte ved IT-Universitetet i København (ITU). Hvis man er oprettet som it-bruger ved ITU, har man herinde mulighed for at lave og vedligeholde sin egne wiki'er og dele viden og filer med andre brugere – endda med folk helt uden ITU-tilknytning, som man kan give adgang til sine personlige wiki'er.
WISEflow
– udbudt af UNIwise
Production WISEflow er en digital løsning til understøttelse og administration af skriftlige afleveringsprocesser. WISEflow retter sig især mod opgaver, prøver og eksamen, men håndterer også allehånde andre afleveringsprocesser med skriftlige produkter i fokus.
Aarhus Kommunes Biblioteker Production Som oprettet bruger kan man få adgang til Aarhus Kommunes Bibliotekers online selvbetjeningstilbud med NemID hvis man foretrækker dét eller måske har glemt sit almindelige bruger-password.
Aarhus Stadsarkivs Filaflevering
– udbudt af Aarhus Kommunes Biblioteker
Production Beskrivelse mangler.
”8ideas”
– udbudt af 8ideas I/S (GEMBA Innovation A/S)
Production 8ideas er en dynamisk, systematisk og omkostningseffektiv innovationsplatform som understøtter videndeling, idéudvikling, netværksdannelse og Open Innovation.