WAYF godkendt som broker af NSIS-Betydeligt

WAYF er primo november blevet godkendt af Digitaliseringsstyrelsen som broker (formidler) af identitetssikringsniveauet Betydeligt som defineret i National Standard for Identiteters Sikringsniveauer (“NSIS”). WAYF er derfor nu at se på Styrelsens NSIS-positivliste i den rolle.


NSIS-anmeldt
Betydeligt
Godkendelsen medfører at WAYF som forventet kan fortsætte med langt enklere og med mere support end Digitaliseringsstyrelsen at levere NemLog-in til tjenesteudbydere i forsknings- og uddannelsessektoren, og snart i skikkelse af det nye NemLog-in3, med MitID som den almindelige login­metode. WAYF har længe haft dialog med tjenesteudbyderne om overgangen og forventer snart at kontakte dem angående tiltrædelse af vilkår for modtagelse af NemLog-in3, i det væsentlige vilkår som stammer fra Digitaliseringsstyrelsen. Allerede i dag kan slutbrugerne dog bruge MitID ved tjenester med en etableret forbindelse til NemLog-in gennem WAYF, ved siden af NemID, som formentlig udfases i 2023 sammen med det gamle NemLog-in.