Brugere

Betegnelsen brugere dækker over dem der har brugerkonto ved en institution som er tilsluttet WAYF. For at kunne være bruger skal du være studerende, ansat eller på anden vis være tilknyttet en institution, fx en uddannelsesinstitution der er tilsluttet WAYF.

Med din brugerkonto ved den WAYF-tilsluttede institution kan du få adgang til alle de WAYF-tilsluttede webtjenester som din institution har indgået aftale med.