Tjenester og institutioner i eduGAIN

Interføderationen eduGAIN er et internationalt samarbejde mellem et stort antal identitetsføderationer i verden som herigennem stiller tjenester og institutioner til rådighed for hinanden. WAYF deltager i eduGAIN og gør det hermed muligt for brugere ved danske institutioner at tilgå webtjenester uden for WAYF — og muligt for brugere ved udenlandske institutioner at tilgå webtjenester som er med i WAYF.

Institutioner som er med i WAYF, er i udgangspunktet også med i eduGAIN; dvs. enhver (udenlandsk) webtjeneste som er med i eduGAIN, kan uden videre vælge at acceptere logins fra institutioner som er med i WAYF. (Alle WAYF-institutioners metadata er publiceret i metadata-feed'et for eduGAIN.) Hvis en institution ønsker det, kan WAYF udtræde den af eduGAIN.

En udenlandsk webtjeneste får dog kun lov til at modtage logins fra institutioner i WAYF hvis WAYF eksplicit har godkendt tjenesten til formålet. WAYF godkender tjenester fra eduGAIN på forespørgsel fra sine institutioner — og sørger for at der kun udleveres det nødvendige minimum af login-oplysninger til tjenesten om hver bruger som forsøger at logge ind på den. Enhver tjeneste som af sin hjemmeføderation er blevet markeret som Research & Scholarship, giver WAYF dog uden videre adgang til at modtage logins fra institutionerne i WAYF.

Eksempelvis er den hollandsk indregistrerede webtjeneste TERENA SP Proxy godkendt i WAYF med en let censureret attributprofil som det kan ses her. På websitet PHPh giver WAYF en oversigt over hvilke webtjenester der er med i eduGAIN, og hvilke af dem der p.t. er godkendt til brug i WAYF.

Tjenesteudbydere som er tilsluttet WAYF, kan vælge at kunne modtage logins fra udenlandske institutioner som er med i eduGAIN. I selvbetjeningsværktøjet mEdit skal tjenesteudbyderen blot redigere tjenestens metadata (og udfylde feltet EntityAttributes:edugain:0 med værdien Yes og feltet ExportAsKRIB med værdien 1). Så vil brugerne kunne vælge enhver af eduGAINs identitetsudbydere på WAYFs discoveryliste — og tjenesten få logins herfra.

Tjenesteudbydere i WAYF skal dog stadig være opmærksomme på at attributforholdene er anderledes i eduGAIN end internt i WAYF: Man kan generelt kun regne med at kunne få leveret (et udvalg af) de her ni attributter. Det er op til hver enkelt institution i eduGAIN hvilke attributter den vil frigive til hver tjeneste.