Hvordan bruger jeg WAYF?

At logge ind med WAYF

  1. Gå ind på webstedet for den informationstjeneste du vil benytte.
  2. Herfra bliver du vist videre til WAYF, hvor du skal angive hvilken institution du kommer fra.
  3. Hvis du ikke er logget ind på din institution, bliver du sendt til dens login-side.
  4. Efter du er logget ind, viser WAYF hvilke oplysninger der vil blive sendt til tjenesteudbyderen. Du kan få WAYF til ikke at vise oplysningssiden næste gang du logger ind.
  5. Hvis informationstjenesten godkender dine oplysninger, får du adgang til tjenesten.

Hvad er WAYF?

WAYF er forbindelsesled mellem institutioner (med brugerdata og login-systemer) og eksterne tjenester. Med WAYF kan man genbruge sit brugernavn og kodeord på sin institution til at få adgang til tjenester som ikke drives af institutionen selv. Det kan være tidsskriftsdatabaser, biblioteksarkiver og lignende. WAYF fungerer også som 'single-sign-on', hvilket betyder, at systemet kan genbruge dine oplysninger – men kun indtil du lukker din browser. Detaljer om WAYF-arkitekturen (pdf-format) kan læses her.

Hvilke oplysninger videregiver WAYF til tjenesterne?

WAYF begrænser mængden af oplysninger til det som en tjenesteudbyder skal bruge for at kunne afgøre om du skal have adgang til tjenesten. Hvis udbyderen eksempelvis kun har brug for at vide at du kommer fra en bestemt institution, videregiver WAYF ikke andre oplysninger end navnet på den institution du kommer fra.

Hvilke oplysninger gemmer WAYF om mig?

WAYF gemmer oplysninger om hvilke oplysningssider du har bedt om ikke at få vist igen. Oplysningerne gemmes i form af såkaldte hash-værdier dannet ud fra dine brugeroplysninger (énvejs, destruktiv kryptering). Det er ikke muligt ud fra oplysningerne i WAYFs database at udlede nogen form for person-identificérbar information.

Hvordan virker WAYF?

WAYF kommunikerer med to typer organisationer: tjenesteudbydere og institutioner. Tjenesteudbyderne (fx et forskningsbibliotek eller en ordbog) stiller en tjeneste til rådighed. Institutionerne stiller information om brugere til rådighed. WAYF sørger for de tekniske protokol-oversættelser der er nødvendige i kommunikationen mellem de to organisationstyper, og sikrer at hver enkelt bruger er blevet oplyst om hvilke persondata der er blevet videregivet til tjenesteudbyderen og til hvilket formål.

Personlig tilpasning af WAYF

my.wayf.dk kan du se og redigere personlige indstillinger for din brug af WAYF.