Code of Conduct tiltrådt i WAYF for første gang

REFEDS Code of Conduct er et kodeks for forsvarlig behandling af personoplysninger som er udviklet af REFEDS, det internationale community for identitetsføderationer inden for forskning og uddannelse.

Tjenester hvis udbydere overholder REFEDS' Code of Conduct i tjenestens drift, kan markere dét i tjenestens metadata hos WAYF – og på den måde signalere overholdelsen over for identitetsudbydere som kræver den. 

WAYF har nu fået sin første tjeneste med CoCo-markeringen. Det drejer sig om tjenesten SCALGO Live – hvis udbyder ønsker at levere den til udenlandske institutioner igennem eduGAIN.