Tidspolitik

Alle beskeder som sendes til og fra WAYF, er tidsstemplet.

WAYF validerer tidsstemplerne på alle beskeder og sikrer at beskedernes tidsstempler ligger inden for de tolererede grænseværdier.

Forskellen mellem tiden på WAYFs servere og tjenestens/institutionens servere må maksimalt være 60 sekunder. Hvis forskellen overskrider denne grænse, vil WAYF melde fejl, når slutbrugerne forsøger at tilgå tjenester via WAYF.

WAYF anbefaler at alle servere som bruges til at forbinde til WAYF, synkroniserer tid i forhold til officielle tidsservere.

Eksempler på tidsservere:

  • ntp.ubuntu.com
  • dk.pool.ntp.org
  • de.pool.ntp.org
  • se.pool.ntp.org