Uddannelsesplatformen E.1 ny tjeneste i WAYF

Education Esbjerg virker for at styrke Sydvestjylland med uddannelse og fungerer som bindeled mellem studerende, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og kommune. Foreningen har lanceret den digitale uddannelsesplatform E.1, hvor trivsel, virksomhedssamarbejde og digitalisering er de centrale byggesten – og den er nu blevet tilsluttet WAYF.

Dermed kan studerende fra en række uddannelsesinstitutioner i Vestdanmark som bruger platformen – heriblandt universiteter, erhvervsakademier, maskinmesterskoler og musikkonservatorier – få adgang til platformen med det login de kender fra deres institution. Og dét uden at deres institutioner har skullet gennemføre og skal vedligeholde nogen teknisk integration til E.1 – de genbruger blot deres etablerede forbindelse til WAYF-føderationen. Og som behovet skulle opstå, kan yderligere institutioner nemt få adgang til E.1 hvis de allerede er med i WAYF.

Et særligt kendetegn ved E.1's integration til WAYF er at den udnytter WAYFs formidling af institutionernes tofaktor- eller såkaldte MFA-login, i den udstrækning institutionerne har udrullet MFA og kommunikerer med WAYF om det.