WAYF forbedrer brugeroplevelsen ved permanent valg af loginsted

Siden WAYF idriftsatte sin nye platform i juli 2018, har man haft mulighed for at få WAYF til at huske hvilken institution man vil logge ind fra på hver tjeneste, så man ikke behøver vælge institutionen på en liste hver gang man vil ind på tjenesten.

Hidtil har man for at få WAYF til at huske institutionen skullet forholde sig til en dialogboks med valgmulighederne OK og Cancel efter at have valgt institutionen fra WAYFs liste. Og for mange brugere har det (forståeligt) virket kontraintuitivt at man blev viderestillet til den valgte institutions loginside uanset hvilken af de to knapper man trykkede på.

Derfor har vi nu afskaffet dialogboksen — og erstattet den med en checkbox på institutionslisten: Hvis man vil have WAYF til at huske den institution som man vælger på listen, skal man sætte flueben i checkboxen. Gør man dét, vil man fremover blive viderestillet direkte til loginsiden for den valgte institution hver gang man forsøger at tilgå den samme tjeneste via WAYF. Får man senere brug for at vælge en anden institution, kan man som hidtil slette forvalget på my.wayf.dk.